Studio JOGI JogaPunkt
Al. Jana Pawła II 13
             05-807 Podkowa Leśna
             
Tel: 785 036 025

O jodze


Joga jest systemem filozofii indyjskiej, który zajmuje się związkiem ciała i umysłu. Zakłada ona, że utrzymując dyscyplinę duchową, wykonując trening ciała i przestrzegając zasad etycznych, człowiek jest w stanie zrozumieć naturę rzeczywistości. Podstawowym tekstem klasycznej jogi są Jogasutry, cztery księgi spisane około 2000 lat temu przez mędrca - Patandżalego. Autor w swoim dziele użył określenia „ośmiostopniowej ścieżki jogi” na którą składają się:

  1. Jamy (zasady moralne, zakazy)
  2. Nijamy (zasady moralne, nakazy)
  3. Asany (nieruchome, wygodne pozycje ciała)
  4. Pranajama (ćwiczenia oddechowe)
  5. Pratjahara (wycofanie zmysłów)
  6. Dharana (koncentracja świadomości na przedmiocie)
  7. Dhjana (kontemplacja, utrzymanie koncentracji na przedmiocie bez wysiłku)
  8. Samadhi (stan głębokiej koncentracji, niezakłóconej zewnętrznymi bodźcami)Kultura zachodnia koncentruje się głównie na fizycznej stronie jogi tzn. na asanach i ćwiczeniach oddechowych. Na przestrzeni lat, wraz ze zmianą stylu życia współczesnego społeczeństwa, doszło do znacznego rozwoju jednej z gałęzi jogi nazywanej hatha jogą. Obecnie jest utożsamiana z zestawem ćwiczeń fizycznych i umysłowych, uprawianych głównie dla utrzymania zdrowia. Naukowcy i badacze jogi zainteresowali się dobroczynnym wpływem asan i pranajamy na zdrowie człowieka. Najważniejsze i naukowo udowodnione korzyści wynikające z regularnej praktyki jogi to m.in. :

Praktyka asan nie musi wiązać się ze zmianą stylu życia, poglądów czy wyznania. Jest formą rekreacji ruchowej, z której współczesny człowiek powinien korzystać w celu poprawienia i zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.